11 December 2012

Kimyagizem

Chemystery

The arithmetic dance of Cosmos
Is a mysterious chemistry
An arythmic flow
There is poetry in the mathematics of reality
Potions, illusions
Lines, angles, cliches
Circles, confessions and surfaces
People in touch
Out of reach
All connected
There is magic in the chemistry of connections
Too much loneliness in a big crowd
So much love in brief moments
A never ending equation ever giving birth to its unique extensions


Kimyagizem

Kozmosun şu aritmetik dansı
Gizemli bir kimya,
Aritmik bir akış.
Gerçekliğin matematiğinde şiir var
İksirler, yanılsamalar
Klişeler, hatlar, açılar
Çemberler, itiraflar ve yüzeyler
İnsanlar temasta
Ve ulaşılmaz
Ve hepsi de birbirine bağlı
Bağlantıların kimyasında sihir var
Öylesine bir kalabalık içinde yalnızlık
Kısacık anlarda onca sevgi
Durmaksızın benzersiz uzantılarını doğuran
Sonsuz denklemin kendisi

Aralık 2009

No comments: